Student judaistyki; pogodny i optymistycznie nastawiony do życia, z zapasem anielskiej cierpliwości. Interesuje się przede wszystkim historią i w tym też kierunku realizuje się w naszej grupie.