Olga Danek

Antropolożka kultury i literatury; doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej główny obszar badawczy to problematyka żydowska w literaturze i kulturze po II wojnie światowej, kwestie tożsamości żydowskiej oraz temat Holokaustu i Marca ‘68. Członkini zespołu badawczego w projekcie Kulturowe i literackie kontakty polsko – żydowskie. Historia i współczesność subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (program „Mistrz”); stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prowadziła autorskie warsztaty na Uniwersytecie Jagiellońskim, które dotyczyły obrazu Holokaustu w tekstach kultury. Członkini JCC Kraków. Prywatnie miłośniczka humusu, Europy Wschodniej oraz Indii.

Fundacja Mifgash
ul. Juliusza Lea 213
30–133 Kraków
NIP: 677-23-83-381
Wesprzyj nas !
Numer rachunku bankowego:
4112 4045 7511 1100 1060 1345 37
Nazwa banku:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Prezes Fundacji
Tadeusz Królczyk
tel. 607 623 626
e-mail: 
Dyrektorka programowa
Olga Danek
tel. 880 170 692
e-mail: 
Media społecznościowe
Facebook
LinkedIn
Instagram
Koordynatorka projektu „Między Krakowem a Jerozolimą” oraz warsztatów antydyskryminacyjnych
Małgorzata Kucharska
tel. 509 845 105
e-mail: 
PR/Marketing
Joanna H. Wojtasińska
tel. +48 608 574 615
e-mail: