Antropolożka kultury i literatury; doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej główny obszar badawczy to problematyka żydowska w literaturze i kulturze po II wojnie światowej, kwestie tożsamości żydowskiej oraz temat Holokaustu i Marca ‘68. Członkini zespołu badawczego w projekcie Kulturowe i literackie kontakty polsko – żydowskie. Historia i współczesność subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (program „Mistrz”); stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prowadziła autorskie warsztaty na Uniwersytecie Jagiellońskim, które dotyczyły obrazu Holokaustu w tekstach kultury. Członkini JCC Kraków. Prywatnie miłośniczka humusu, Europy Wschodniej oraz Indii.