O Wystawie

 

Zapraszamy szkoły oraz instytucje kultury do skorzystania z oferty edukacyjnej Stowarzyszenia Centrum Polsko Niemieckiego. Przy współpracy z Fundacją Mifgash realizuje ono projekt mobilnej   wystawy edukacyjnej „Jestem stąd- Polska wielu narodów”. Ekspozycja ta w sposób kompleksowy i ciekawy ujmuje historie i współczesne życie mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących nasz kraj. Składa  się z 24 paneli (w formie rollupów) podzielonych na dwie sekcje tematyczne personalną – stanowiącą charakterystykę przedstawiciela danej mniejszości  oraz ogólną- dotyczącą historii, tradycji, kultury danej grupy. Wystawa powstała w ramach polsko-holenderskiego projektu zatytułowanego „Holocaust Education in European Perspective” (2011 – 2013)

 

Warsztaty

 

Warsztaty jakie oferujemy w oparciu o nią, przeznaczone są dla grupy 25- 30 osób i trwają zazwyczaj około 6 godzin. W ich trakcie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną ale także praktyczną. Ponadto nabywają odpowiednią gamę kompetencji, która pozwala im na przekazanie i promocję idei wystawy kolejnym odbiorcą. Jest to tzw strategia edukacji rówieśniczej, która polega na włączeniu w działania profilaktyczne liderów młodzieżowych, czyli odpowiednio przygotowanych rówieśników, którzy prowadzą zajęcia, modelują dyskusje. Podstawę teoretyczną tej strategii stanowi Teoria Społecznego Uczenia się (A. Bandura 1986). Metoda ta była stosowana w trakcie tourne wystawy w szkołach na terenie całego kraju.

 

 

Trenerki; Katarzyna Odrzywołek, Aleksandra Kalisz, Ewelina Malik, Ewa Dyngosz

Opieka merytoryczna: dr Piotr Trojański (Stowarzyszenie Centrum Polsko- Niemieckie)

 

Zamów wystawę do swojej szkoły lub instytucji;

napisz do Nas info@mifgash.org.pl

lub zadzwoń; 509 845 105

 

Katalog wystawy pdf.

http://www.jestemstad.pl/materialy/panele/JestemStad_katalog.pdf

 

 

Więcej

Zapraszamy na fanpage wystawy na facebooku; Wystawa „Jestem stąd- Polska wielu narodów”

Oraz stronę internetową na której znajduje się katalog wystawy, przykładowe konspekty lekcji oraz szczegółowy opis idei jaką niesie ze sobą ekspozycja http://www.jestemstad.pl/#!/projekt

   

International Young Meeting