Zarząd:

Prezes: Tadeusz Królczyk

Wiceprezes: Katarzyna Odrzywołek

Sekretarz: Olga Danek

 

Komisja Rewizyjna:

Ewelina Olaszek

Monika Biesaga

Ewa Dyngosz

 

Rada Programowa:

Tadeusz Królczyk

Ewelina Malik

Agata Mucha

Anka Dawidowicz

Magdalena Arabas

Aleksandra Kalisz