Rav_Mosheh_LichtensteinProjekt Między Krakowem a Jerozolimą składa się z cyklu darmowych lekcji skierowanych do wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat historii i kultury żydowskiej. W szczególności skupiamy się na edukacji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W naszych lekcjach staramy się zwracać uwagę na te zagadnienia, które nie są poruszane w obowiązującej edukacji szkolnej. Dzięki tym spotkaniom pomagamy młodzieży zrozumieć kulturę żydowską oraz przełamać stereotypy i uprzedzenia. Działamy nie tylko na terenie Krakowa, więc jeśli są Państwo zainteresowani warsztatami w swojej miejscowości, istnieje taka możliwość po wcześniejszym konsultacji.

Lekcje trwają 45 minut, ale można także zamówić u nas dłuższe warsztaty

OFERTA WARSZTATÓW


Lekcja 1: Żydzi historia pomijana
stolin-105662O Holocauście i zagładzie Żydów okresie II wojny światowej słyszeli wszyscy, być może również komuś obiło się uszy, że Kazimierz Wielki nadawał Żydom przywileje. Co jednak  było wcześniej? W jaki sposób Żydzi pojawili się na terenie Europy i Polski, na jakich prawach funkcjonowali we wrogim im, chrześcijańskim społeczeństwie? Czy zajmowali się tym samym, co cała reszta Europy?  Jak byli postrzegani? Większość z tych pytań niestety pozostaje bez odpowiedzi w ramach nauczania historii w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a trzeba zdawać sobie sprawę, że społeczność żydowska, począwszy od średniowiecza, stanowiła stały i ważny element europejskiego społeczeństwa, zaś szczególną pozycję Żydzi osiągnęli w Rzeczypospolitej. W ramach mojej lekcji chciałbym przybliżyć uczniom tę właśnie pomijaną historię narodu żydowskiego w Europie i na ziemiach polskich.
 
KONSPEKT LEKCJI ŻYDZI HISTORIA POMIJANA

Lekcja 2: Fenomen Izraela
home-141521aW poł. XX w., po prawie dwóch tysiącach lat diaspory, naród żydowski powrócił do Ziemi Obiecanej. Już sam fakt odtworzenia państwa Izrael po tak długim czasie, określić można mianem fenomenu. Niniejsza lekcja nie skupia się wyłącznie na wydarzeniach historycznych, ale ukazuje więcej fenomenów współczesnego Izraela: religijny, kulturowy, językowy czy etniczny. Pod pojęciem Izraelczyka kryć się może bowiem zarówno pobożny chasyd z dzielnicy Mea Szearim, który posługuje się językiem jidysz, Żyd z Etiopii, który modli się w języku geez, żołnierz Izraelskich Sił Obronnych (IDF) mówiący wyłącznie po hebrajsku, a nawet… Arab.
 
KONSPEKT LEKCJI FENOMEN-IZRAELA

Lekcja 3: Wprowadzenie do judaizmu
jerusalem-108851Judaizm to jedna z trzech największych religii monoteistycznych świata, której wyznawcami są Żydzi, i z której wywodzi się chrześcijaństwo. Niestety na tych trzech informacjach najczęściej kończy się wiedza większości z nas na temat judaizmu. 
Dlatego też celem niniejszej lekcji jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży z genezą i głównymi założeniami Judaizmu. Oprócz ukazania głównych świąt, obrzędów religijnych i „atrybutów” pobożnego Żyda, zarysowany zostanie również problem różnic występujących w odłamach judaizmu. Celem lekcji jest również ukazanie znaczenia religii dla narodu żydowskiego podczas Diaspory, uwrażliwienie młodzieży na problem tolerancji na tle rasowym i religijnym poprzez próbę przełamania  powszechnie znanych stereotypów. 
Dzięki wykorzystaniu różnych metod nauczania (takich jak: pogadanka, „burza mózgów”, praca w grupach) uczniowie zostają maksymalnie zaangażowani w przebieg zajęć, posiadając tym samym swobodną przestrzeń do zadawania najbardziej intrygujących ich pytań. W ten sposób nowa wiedza zdobywana jest przez nich samodzielnie, jedynie pod cichym kierunkiem prowadzącego. 
 
KONSPEKT LEKCJI WPROWADZENIE DO JUDAIZMU 

 
Lekcja 4: Żydowski Kraków. Historia, kultura, współczesność
Krakow-Kazimierz_SchedelLekcja ta ma na celu zapoznanie młodych ludzi z historią części miasta, w którym, na co dzień funkcjonują. Mowa tu oczywiście o starej żydowskiej dzielnicy Kazimierz. Bez wychodzenia z sali lekcyjnej uczniowie będą mieli okazję odbyć wirtualny spacer po wszystkich ciekawych, nieodkrytych a często nawet zapomnianych zakątkach tego magicznego miejsca. Młodzież pozna, zatem podstawowe pojęcia związane z obrzędowością religijną Żydów, dowie się ile synagog funkcjonuje w ich mieście i jaką rolę spełniały one kiedyś i obecnie, jacy ludzie tworzyli historie, kulturę i przestrzeń tego miejsca. Będzie to również okazja do poruszenia tematów trudnych, ale i zarazem niezwykle ważnych, w które wpisuje się cały okres II wojny światowej. (gettoizacja, Niemiecki Obóz Pracy Przymusowej -Płaszów, Holocaust Żydów krakowskich).                                 Reasumując lekcja ta stanowi, połączenie trzech przestrzeni czasowych: przeszłości teraźniejszości i przyszłości dzielnicy Kazimierz. W związku z tym uczniowie mają okazję poznać współczesne życie żydowskie: działalność Jewish Community Centre (JCC), Muzeum Galicja, Międzynarodowego Centrum Kultury Żydowskiej oraz wydarzenia, z którego słynie to miejsce każdego lata, czyli Festiwalu Kultury Żydowskiej.  Dzięki wskazaniu na tego typu instytucje przed uczniami otwiera się ciekawość poznania tego miejsca osobiście, docenienia jego walorów kulturowych i korzyści płynących z jego prawidłowego funkcjonowania dla miasta i całej społeczności Krakowa. Ponadto młodzież zdobywa bezcenną wiedzę na temat lokalnej historii, którą zapewne będzie miała okazję wykorzystać w przyszłości.
 
KONSPEKT LEKCJI KRAKOWSKI KAZIMIERZ 

 
Lekcja 5: Holocaust – od idei do zbrodni
wire-196361Holocaust, czyli Zagłada prawie 6 milionów Żydów w czasie II wojny światowej, jest zjawiskiem bezprecedensowym w dziejach narodu żydowskiego i historii świata. W trakcie lekcji zatytułowanej „Holocaust – od idei do zbrodni” autorki zajęć przedstawiają krótki rys historyczny Zagłady – od narodzin antysemityzmu w XIX wieku, aż po ludobójstwo dokonane na Żydach w czasie II wojny światowej. Autorki kładą duży nacisk na lokalną historię Zagłady Żydów krakowskich (funkcjonowanie getta oraz obozu koncentracyjnego w Płaszowie). W trakcie zajęć prezentowane są fragmenty filmów oraz rozdawane dodatkowe materiały edukacyjne.
 
KONSPEKT LEKCJI HOLOCAUST OD-IDEII DO-ZBRODNI

 
Lekcja 6: Holocaust w tekstach kultury i w popkulturze
auschvitz-birkenau-189509Na temat Holocaustu powiedziano i napisano już wiele. Z tematyką Zagłady próbuje zmierzyć się nie tylko historia, ale i sztuka. Dlatego też druga lekcja dotycząca Shoah, prowadzona przez członkinie Grupy Mifgash, pt. „Holocaust w popkulturze” prezentuje ogólną tendencje do zmian w przedstawianiu Zagłady w literaturze, sztuce i filmie. W trakcie lekcji pokazywane są wybrane wydawnictwa (ze szczególnym uwzględnieniem komiksów) oraz najbardziej kontrowersyjne prace artystyczne nawiązujące do Holocaustu. Autorki lekcji prezentują także kwestie komercjalizacji miejsc pamięci oraz wykorzystywania haseł i symboliki związanej z Zagładą w reklamie.
 
KONSPEKT LEKCJI HOLOCAUST W POPKULTURZE

Lekcja 7: Arabowie – Żydzi – konflikt, czy święta wojna
soldiers-197797Większość informacji w mediach pojawiających się na temat Bliskiego Wschodu dotyczy konfliktu między Palestyńczykami a Izraelczykami. Konflikt ten przynajmniej raz w ciągu dekady przeradza się w poważniejszą batalię, intifadę, a nawet wojnę, której koniec trudno przewidzieć. Kto i kiedy rozpoczął ten spór? Dlaczego oba narody tak zaciekle walczą o niewielki pas ziemi nad Morzem Śródziemnym? Czy konflikt ten da się w ogóle rozwiązać? Pytań o konflikt arabsko-żydowski można zadać wiele, a na wiele z nich odpowiedź znaleźć można w trakcie niniejszej lekcji, która stanowi klucz do zrozumienia dzisiejszej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
 
KONSPEKT LEKCJI-ARABOWIE I ŻYDZI

Lekcja 8: Marzec ’68 a exodus polskich Żydów
Israeli_flag_burned_by_Neturei_KartaMarzec ’68 był wydarzeniem, na które złożyło się kilka zjawisk. Za najważniejszy nurt wciąż uważa się protesty studentów na uniwersytetach, które nastąpiły po zdjęciu z afisza Dziadów w reż. Kazimierza Dejmka. Pamiętać trzeba jednak, że Marzec to również państwowa kampania antysyjonistyczna, która przybrała stricte antysemicki charakter. Jej wynikiem był exodus tysięcy polskich obywateli żydowskiego pochodzenia. Lekcja skupia się właśnie na tym antysyjonistycznym wątku Marca, pokazując zarówno jego przyczyny, jak i skutki.
 
 
KONSPEKT LEKCJI MARZEC-68

Lekcja 9: Antysemityzm- Od niechęci do nienawiści
Sandomierz_katedra_-_mord_rytualnyProblem Antysemityzmu wciąż budzi wiele emocji nie tylko wśród Żydów. Być może większość nauczycieli nie spotyka się na co dzień antysemickimi uwagami i uprzedzeniami. Mając jednak na uwadze długą historię tego zjawiska, a zwłaszcza jego brzemienne dla Europy skutki, jesteśmy przekonani że temat ten zasługuje na szczególną uwagę w procesie kształcenia. Chociaż sami nauczyciele mogą nie żywić uczuć antyżydowskich, to jednak problem antysemityzmu pojawia się regularnie w mediach, zarówno w Polsce, jak i w świecie. Sytuacja polityczna w Izraelu powoduje, że antyżydowskie komentarze przestają być rzadkością i coraz częściej mają charakter antysemicki. W Europie antyżydowskie slogany są skandowane nie tylko podczas demonstracji przeciwko polityce Izraela. Zdarza się także, że Żydzi są napastowani na ulicach, przeprowadza się też ataki na synagogi i inne żydowskie budynki. W związku z tego rodzaju ekscesami mówi się często o młodzieży muzułmańskiej, która jest w większości nastawiona antyżydowsko. Jednak antysemickie wypowiedzi nie są wyłącznie domeną określonych grup etnicznych czy młodych ludzi. Przecież graffiti przedstawiające swastykę można spotkać wszędzie, a antyżydowskie hasła słyszy się  często na boisku podczas meczów piłkarskich. Opowiada się masę dowcipów o bogatych i skąpych Żydach, a inwektywy w rodzaju „Żyd” czy „brudny Żyd” stale słychać w szkołach.
Podczas lekcji uczniom zostanie zaprezentowana szeroko pojęta problematyka antysemityzmu z historycznego i współczesnego punktu widzenia. Głównym celem zajęć jest uświadomienie młodym ludziom potrzeby przezwyciężenia uprzedzeń w stosunku do Żydów. Lekcja oparta jest na podręczniku „Zrozumieć dlaczego” autorstwa Roberta  Szuchty i Piotra Trojańskiego istnieje również możliwość pracy na lekcji z materiałami edukacyjnymi na temat historii Żydów i antysemityzmu w Europie wydanych przez Dom Anny Frank, OBWE/ ODIHR
 
KONSPEKT LEKCJI ANTYSEMITYZM