Warsztaty antydyskryminacyjne

„Żeby zło zatriumfowało, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili.”

Warsztaty antydyskryminacyjnePodczas warsztatów antydyskryminacyjnych uczestnicy uczą się o tym, jak przebiega proces dyskryminowania różnych grup społecznych oraz dowiadują się jakie są w Polsce mniejszości religijne, narodowe i etniczne, które mogą być narażone na szykanowanie. Podejmowane są także zagadnienia dotyczące nacjonalizmu, antysemityzmu, rasizmu czy islamofobii.

Żyjemy w wielokulturowym społeczeństwie, często podróżujemy, spotykamy ludzi innych od nas, mających inne poglądy czy wychowanych w odmiennej tradycji. Na naszych warsztatach pokazujemy uczniom, jak reagować na odmienność i indywidualność poznanych osób.
Staramy się, aby po warsztacie uczniowie potrafili docenić różnorodność osób i społeczności żyjących w Polsce oraz dostrzec negatywny wpływ uprzedzeń na życie jednostki dyskryminowanej. Chwalimy postawy empatyczne wśród uczniów. Informujemy jakie sposoby reagowania na dyskryminację mogą być skuteczne, ale także staramy się uświadomić uczniom ich własne stereotypy i uprzedzenia względem innych ludzi. Rozmawiamy o doświadczeniach związanych z dyskryminacją. Pytamy o przykłady uprzedzeń i o argumenty przeciwko nim, np. wobec Żydów, uchodźców, Romów, homoseksualistów.

Po warsztacie uczniowie powinni potrafić opisać wpływ uprzedzeń na życie osobiste i społeczne jednostki oraz umieć omówić zjawisko zbiorowego myślenia we własnym otoczeniu. Powinni znać skuteczne sposoby reagowania na dyskryminację!

Warsztaty Antydyskryminacyjne przeznaczone są na jedną godzinę lekcyjną. Polegają na rozmowie oraz interakcji edukatora i młodzieży. Uczniowie wykonują różne ćwiczenia, podczas których uczą się czym jest uprzedzenie, stereotyp i dyskryminacja.

Prowadzone są przy użyciu środków audiowizualnych: prezentacji multimedialnej, fragmentów filmów oraz muzyki.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem warsztatów w swojej szkole, to prosimy o kontakt:

Koordynatorka projektu

Małgorzata Kucharska
e-mail: malgorzata.kucharska@mifgash.org.pl
tel. +48 509 845 105
 

Fundacja Mifgash
ul. Juliusza Lea 213
30–133 Kraków
NIP: 677-23-83-381
Wesprzyj nas !
Numer rachunku bankowego:
4112 4045 7511 1100 1060 1345 37
Nazwa banku:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Dyrektorka programowa
Olga Adamowska
e-mail: 
Koordynatorka projektu „Między Krakowem a Jerozolimą” oraz warsztatów antydyskryminacyjnych
Małgorzata Kucharska
tel. 509 845 105
e-mail: 
Media społecznościowe
Facebook
LinkedIn
Instagram